หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวรัชฏาพร เดชคุณรัมย์

กลุ่มบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์06223086535

อีเมล