หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านยาง

สมาชิกสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นางจิตสวย ศรฤทธิ์

  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง

  สายด่วน 0872492360

 • thumbnail

  นายธณบวร เที่ยงน้อย

  รองประธานสภาเทศบาล

  สายด่วน 0956143646

 • thumbnail

  นายสง่า เจริญรัมย์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1

  สายด่วน 0929175365

 • thumbnail

  นางสนั่น เนียนไธสง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 1

  สายด่วน 0898475240

 • thumbnail

  นางปวรวรรณ บุญเขื่อง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 1

  สายด่วน 0862476758

 • thumbnail

  นางศิรกาญจน์ พิบูลเกียรติขจร

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2

  สายด่วน 0960047523

 • thumbnail

  นายทองปอน วินทะไชย

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 1

  สายด่วน 0811869473

 • thumbnail

  นายเทียบ สีภา

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2

  สายด่วน 0878696605

 • thumbnail

  นายสุพรรณ ตะบุพผา

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 1

  สายด่วน 0986039226

 • thumbnail

  นายสุคธีร์ แย้มศรี

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2

  สายด่วน 0955054073

 • thumbnail

  นายเกรียงไกร ป้องไธสง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 1

  สายด่วน 0621195813

 • thumbnail

  นางสาวธนวรรณ ศรีม่วงงาาม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2

  สายด่วน 0933575808

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา แก้วภูมิแห่

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง

  สายด่วน 0640876565