หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านยาง

กองช่าง

 • thumbnail

  นายพรภิรมย์ มั่นเรืองศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0906054552

 • thumbnail

  ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 • thumbnail

  นายณฐวรรธน์ ลัทธิ

  นายช่างโยธา ชำนาญงาน

  0815795246

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นางสาวสุนิษา วินทะไชย

  คนงานทั่วไป

  0971149918

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวเจนจิรา สิริรัมย์

  คนงานทั่วไป

  0982213861

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงานทั่วไป