หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวขนิษฐา แก้วภูมิแห่

กลุ่มบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0640876565

อีเมล