หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสมวงค์ ประทุมศิริ

กลุ่มบุคลากรกองคลัง

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล