หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวศศิกานต์ ศิลา

กลุ่มบุคลากรกองคลัง

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0825179563

อีเมล