หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางกนกพร ศรฤทธิ์

กลุ่มบุคลากรกองการศึกษา

ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0960353995

อีเมล