หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพรภิรมย์ มั่นเรืองศรี

กลุ่มบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0906054552

อีเมล